Dansk Sprog og Kultur

Vil du lære dansk på ganske få måneder?
Dansk Sprog og Kultur (DSK) er et kursus for dig, der skal lære dansk som led i et studie- eller forskningsforløb, i forbindelse med ansættelse i Danmark, som en del af et integrationsforløb eller blot fordi du er interesseret i dansk sprog og kultur.

Dansk Sprog og Kultur

Vi underviser på flere niveauer og modtager både begyndere og fortsættere. Undervisningen hviler på klassiske sprogfag som udtale, grammatik, skriftlig fremstilling, samtale og lytning og på valgfag, som dels er interessebaserede og dels er direkte målrettede det danske arbejdsmarked. Du kan vælge et særligt erhvervsrettet fokus, hvor du kan målrette dig arbejdsmarkedet inden for 3 overordnede arbejdssektorer med mulighed for tilhørende praktik. I det erhvervsrettede forløb indgår desuden undervisning i det danske arbejdsmarked, NEM-IT og jobsøgning.


Alment dannende

Kurserne følger højskoletraditionen med den almene dannelse som grundpillen. Det er væsentligt, at sprog og kultur følges ad, fordi kulturen altid konstitueres af sproget. Og det er vigtigt, at dansk kultur præsenteres levende og engagerende for eleverne igennem undervisning, fællesskab og fritid på højskolen.

Alment dannende

På kurset Dansk Sprog og Kultur mødes mennesker fra det meste af verden for at lære om og af det danske sprog- og kulturfællesskab. Det foregår midt i Danmarks smukkeste natur, Nationalpark Mols Bjerge.

Det kan du forvente

Obligatoriske fag på DSK-niveauerne:

 • Lytte og udtale
 • Samtale
 • Grammatik
 • Tekster
 • Skriveværksted
 • Kultur- og samfundsfag
 • Dansk kultur (skikke og traditioner, uddannelsessystemet, velfærdssamfundet, det sociale system, sundhedsvæsenet osv.)
 • Fællestimer hvor vi fx diskuterer aktuelle problemstillinger, bliver inspirerede af kunstens og musikkens verden og hvad der ellers rører sig i samfundet


Valgfag for DSK:

 • Engelsk
 • I form (løb, boldspil, crossfit, fitness, yoga, sundhed m.m.)
 • Outdoor (kajak, mountainbike, hiking, nationalparkens dna m.m.)
 • Kunst og kultur (foto, musik, teater, dans, litteratur, kreativt værksted)
Dansk Sprog og Kultur

”Højskolen har åbnet Danmark for mig.„

Sarin
 • Outdoor
 • Gro
 • Dannelsesrejsen
 • Valgfag
 • Korte kurser