Historien

Højskolen på Kalø startede i 1952 som en afdeling af den hedengangne Kalø Landboskole. Kort efter 2. Verdenskrig var det vigtigt, at unge danskere fik et internationalt udsyn, så de på denne måde kunne medvirke til at forhindre en gentagelse af den stærkt overdrevne nationalisme, der i Europa havde ført til både nazistiske og fascistiske bevægelser. Interesse for og arbejde med fremmede sprog og kulturer skulle skabe viden og indsigt om mennesker og kulturer i andre lande. Interkulturelle relationer, kulturforståelse og integration blev hovedtema.

Op igennem sidste halvdel af 1900-tallet lærte unge (og ældre) danskere på Kalø fremmede sprog og kulturer at kende – og allerede sidst i 60erne og navnlig i 70erne kom mange udlændinge til Kalø for at lære dansk sprog og kultur at kende. Således har vi på Kalø altid været i frontlinjen, når det drejer sig om sprog- og kulturundervisning.

I dag lægger vi på Kalø Højskole os direkte i slipstrømmen af højskoletraditionen. Vi er et tilbud om folkeoplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse til alle, og vi lægger vægt på bæredygtighed og naturglæde, det forpligtende fællesskab og på at drive højskole på et Grundtvig-Koldsk grundlag. Vi udnytter vores helt unikke placering midt i Nationalpark Mols Bjerge til blandt andet at lave kurset Outdoor Ranger i samarbejde med blandt andet Danmarks Jægerforbund og Karpenhøj Naturcenter.