Ledige stillinger

 Højskolelærer til vores linjefag Gro søges til Kalø Højskole

Skal du være den dygtige og motiverende lærer, som fortsætter og skaber retningen for vores relativt nye linje med fokus på bæredygtighed, havebrug og meget mere?

Vi har en stilling på 60 % åben på vores højskole til besættelse per 1. august 2022. 

Gro er et relativt nystartet fagområde på skolen. Du skal derfor kunne gribe bolden og tage ansvar for at linjefaget vokser til, at vi får solgt det til kommende elever og at faciliteterne løbende bliver opbygget sammen med eleverne (for eksempel er vi lige nu i gang med at bygge hønsehus). 

Linjefaget Gro er et primært praktisk anlagt fag med fokus på bæredygtighed.

På linjefaget skal du kunne undervise i:

  • Havebrug, permakultur (måske er du endda certificeret i permakultur), skovlandbrug, kompost og gravefridyrkning og andre bæredygtige dyrkningsmetoder.
  • Bæredygtigt liv (byg bæredygtigt, klæd dig bæredygtigt mm.) 
  • Der må gerne indgå håndværksfaglige elementer. Det kan være pileflet, smedjebrug og andet. Vi har ikke endnu de store håndværksmæssige faciliteter, så du skal kunne gribe den, der hvor vi er, med det muliges kunst og gerne hjælpe med at udvikle vores faciliteter.
  • Sankning - herunder fokus på brugen af vilde urter i for eksempel the, mad, creme, salver, medicin mm. 
  • Konservering af det, vi høster eller sanker: fermentering, tørring, syltning, saltning, brygning osv.

Det er også vigtigt, at du kan systematisere undervisningen og opbygge et årshjul, så forskellige faglige elementer planlægges efter årets naturlige rytme.

Det er vigtigt, at du er god til at danne relationer til eleverne. Og at du formår at skabe den energi og inspiration, der gør, at eleverne arbejder med på og får ejerskab for det projekt, det er at få linjen og dens faciliteter op at stå.

Du skal have undervisningserfaring og kunne varetage undervisningen på linjefaget Gro samt i faget Sankning. Derudover skal du som lærer på Kalø Højskole være med til at arrangere morgensamlinger og organisere samværsaktiviteter på udvalgte aftener og i weekender for højskolens elever samt tage del i lærermøderne, hvor skolens hverdag planlægges].

Du skal brænde for at være højskolelærer og turde være med i et projekt, der kommer til at kræve meget, for at vi får linjen bygget godt op.

Det er vigtigt, at du kan se dig selv ind i helheden på vores skole, vil være en del af vores organisation, der ikke er strømlinet bæredygtig på alle områder, men som er på vej. Måske er du endda den, der vil hjælpe os med opgaven.

Og så skal du brænde for højskolernes overordnede ideer: at skabe hjemlighed og trygge fællesskaber, inspirere til levende og bæredygtige liv gennem det, vi kalder livsoplysning, og at danne fælles folkelig og demokratisk forståelse for de fællesskaber, vi alle indgår i. 

Der er tale om en i første omgang midlertidig ansættelse til 31. dec. med mulighed for fastansættelse.

Send os en ansøgning senest fredag den 24/6 på ansogning@kalohojskole.dk.

Vi afholder samtaler torsdag den 30/6 om formiddagen. Hvis du skal opsige andet job, vil vi gerne vide det til samtalen, så vi kan lægge os i sinde at få svaret samme dag aht. opsigelse.

Spørgsmål til stillingsopslaget kan rettes til forstander Kenneth Degnbol, 61721250, kd@kalohojskole.dk

 

 

 

Spørgsmål angående opslåede job kan rettes til forstander Kenneth Degnbol på tlf. 61 72 12 50.