Vejledning eller mentor

Vejledning eller mentor

Vejledning

Under dit ophold kan du få vejledning med fokus på personlige udfordringer og udvikling. Du kan både få hjælp til at løse nogle af de problemer, som du måske går rundt og bakser med, eller du kan få hjælp til at afklare, hvad du skal efter højskolen. En del af vejledningen kan derfor være studievejledning, hvor du her kan opnå klarhed omkring dine fremtidsvalg.

  • Måske har du brug for konkrete råd eller sparring på at skrive en god ansøgning til dit kommende studie?
  • Måske har du brug for samtaler om mulige studier?
  • Det kan også være, at du er helt i vildrede og har brug for konkrete værktøjer til at finde den rette vej for dig.

I vejledningen vil vi hjælpe dig med at træffe de bedste valg for dig og støtte dig. Vi træffer derfor ikke valget for dig, men med kvalificerede spørgsmål, rådgivning og dialog vil du selv være i stand til at tage beslutningerne.

Vejledning kan foregå forskelligt, og du kan være med til at sætte rammerne for dem. Det kan enten være samtaler med en underviser, men det kan også ske i undervisningen, fritiden eller i en samtale med dine nye venner på højskolen.

Mentorordning

På Kalø Højskole tilbyder vi også et ophold med personlig mentorstøtte. Som mentorelev deltager du på lige fod med alle andre elever i undervisningen og dagligdagen, og du får samtidig samtaler og tid med din mentor med fokus på din trivsel på højskolen samt faglig udvikling og afklaring.

Du kan deltage i et mentorforløb på Kalø Højskole (på mindst 12 uger), hvis du er mellem 17½ - 25 år og kommer uden en ungdomsuddannelse. Højskoleopholdet skal skrives ind i din uddannelsesplan i samarbejde med din UU-vejleder.

Sammen med din mentor finder I ud af, hvordan mentorforløbet skal være. I starten af forløbet indgår I en skriftlig aftale, og derefter aftaler I, hvordan rammerne for mentorskabet skal være. Det kan være, hvor ofte I skal mødes, og hvilke områder I vil fokusere på. Måske giver det mening for dig, at I fokuserer på personlig eller social udvikling eller måske skal I fokusere på faglig udvikling og afklaring. Oftest aftales der mentorsamtaler en gang ugentligt på en halv til en hel time.

Vil du vide mere om mentorordningen, så kontakt os på skolens telefon eller mail.