Studieture på Kalø

Fælles for studieturene er at de er placeret i slutningen af kurset, så man kan bruge den viden og de færdigheder, man har lært til at studere et særligt fænomen inden for sit fagområde. Outdoor-ranger rejser til udlandet, mens Dansk Sprog og Kultur rejser i Danmark.

 

Outdoor Ranger

Vi rejser til vilde nationalparker i udlandet. Vi opdager hvordan rangers arbejder på de store scener med naturbenyttelse og naturbeskyttelse. Turene planlægges og afvikles i samarbejde med eleverne, og fokus er på at bruge alt det du har lært og på at studere et særligt felt, som du interesserer dig for.  

Dansk Sprog og Kultur
På Dansk Sprog og Kultur rejser du selvfølgelig i Danmark, da det er den danske kultur og det danske sprog, du skal lære at kende. Turen kredser om et tema som fx ”demokrati”, ”velfærdsstaten” eller ”det lokale Danmark”. Du besøger danskerne på arbejde, i hjemmet, i foreningen og på gaden. Ofte får du adgang til personer og steder, som har stor betydning for det danske samfund. Fx besøg hos politikere i Folketinget eller byrådet.