Kommuner

INTEGRATIONSEKSPRESSEN

Den nye integrationslov fokuserer på at asylmodtagere skal i beskæftigelse på meget kort tid. For mange synes dette mål særdeles vanskeligt og for andre næsten uden perspektiv.

Højskolen på Kalø har som den første folkehøjskole valgt at tage denne store udfordring helt alvorlig, og vi tilbyder nu en genvej til arbejde via et stærkt erhvervsfokuseret højskoleophold med bl.a. praktik, solid sprog- og kulturundervisning og erhvervsrettet danskundervisning.

Ved tilmelding til højskolen bedes eleven overveje, hvilken af tre mulige sektorer man på sigt ønsker at arbejde inden for. Vi supplerer den generelle sprogundervisning og praktikken med en særlig tilrettelagt undervisning inden for den valgte sektor – fx undervisning i det dansk, der knytter sig til arbejde med mad og hygiejne. De tre sektorer, som man kan vælge imellem er:

  • Håndværk og service
  • Mad og hygiejne
  • Sundhed, omsorg og undervisning

 

Vi kan yderligere skrue op for den erhvervsrettede indsats, fx hvis den pågældende elev lærer bedre med hænderne end ved en mere klassisk klasselokaleundervisning. Eleven kan have et praktisk fokus op mod 60-70 % af tiden, hvor vi flytter klasselokalet ind i det praktiske og flytter det praktiske ind i klasselokalet. Det handler om at sprogliggøre det praktiske - fx køkken, have eller håndværksarbejde. 

Eleverne har desuden rig mulighed for at få danske venner både fra Outdoor Ranger og fra vores naboskole, Kalø Økologiske Landbrugsskole. 

 

Kontakt skolens ledelse for yderligere informationer.