Historien

Højskolen på Kalø startede i 1952 som en afdeling af den hedengangne Kalø Landboskole. Kort efter 2. Verdenskrig var det vigtigt, at unge danskere fik et internationalt udsyn, så de på denne måde kunne medvirke til at forhindre en gentagelse af den stærkt overdrevne nationalisme, der i Europa havde ført til både nazistiske og fascistiske bevægelser.

Interesse for og arbejde med fremmede sprog og kulturer skulle skabe viden og indsigt om mennesker og kulturer i andre lande. Interkulturelle relationer, kulturforståelse og integration blev hovedtema.

Op igennem sidste halvdel af 1900-tallet lærte unge (og ældre) danskere på Kalø fremmede sprog og kulturer at kende – og allerede sidst i 60erne og navnlig i 70erne kom mange udlændinge til Kalø for at lære dansk sprog og kultur at kende.

Således har vi på Kalø altid været i frontlinjen, når det drejer sig om sprog- og kulturundervisning.

Efterhånden udlandsrejser blev mere almindelige, foretrak unge danskere at lære andre sprog og kulturer i de lande, hvor de tales. Dermed tyndedes antallet af danskere, der skulle lære engelsk, tysk, fransk, spansk m.m. ud. I stedet blev dansk interessant for det stadigt stigende antal udlændinge, der er kommet til Danmark.

På den måde lægger vi på Kalø os direkte i slipstrømmen af højskoletraditionen. Vi er et tilbud om demokratisk dannelse til alle dem, der har behov for at finde fodfæste i den danske samfund og få et bedre afsæt for tilværelsen i Danmark.

Som det seneste skud på stammen har vi oprettet et nyskabende kursus i Outdoor Ranger. Vi tager med det kursus vores beliggenhed midt i Nationalpark Mols Bjerge alvorligt, og kurset er blevet til i et samarbejde med blandt andre Danmarks Jærgerforbund, Vildmarks-Jon og Karpenhøj Naturcenter.