KALØ HØJSKOLES BESTYRELSE

Skolekredsen vælger højskolens bestyrelse. Bestyrelsen består af:

  • Jens Lund Damkjær, forperson
  • Christina Busk, næstforperson
  • Eva Pallesen
  • Jacob Bavnhøj Hansen
  • Karsten Strørup
  • Michael Jørgensen
  • Birgitte Lamp
  • Lone Hilmi, suppleant
  • Kathleen Yates, suppleant

KALØ HØJSKOLES SKOLEKREDS

Kalø Højskoles bagland består af en skolekreds. Skolekredsen er en flok mennesker med veneration for skolen, der har lyst til at engagere sig. Nogle er tidligere ansatte eller elever, mens andre kommer fra lokalområdet.

Som medlem af skolekredsen modtager man nyhedsbreve en gang i kvartalet og inviteres til årsmøde en gang om året. På årsmødet vælger man skolens bestyrelse. Mange af skolekredsens medlemmer kommer i løbet af året til offentlige arrangementer (skolekredsmedlemmer får nedsat pris, når der opkræves entre), og nogle er frivillige i bestyrelsen eller på anden vis.

Vi sætter pris på et godt bagland. Det er vigtigt for skolen at mærke, at der er mange bag os, der ønsker, at der skal være en folkehøjskole ved Kalø, og henover årene er det skolekredsen, der sikrer kontinuitet og stabilitet omkring skolen.

Hvis du vil vide mere om skolekredsen, så kontakt skolen på [email protected], og spørg efter skolens forstander, Kenneth Degnbol.

Skriv til os

Tilmeld dig