Medlem af Folkehøjskolernes Forening

Kalø Højskole er en del af de godkendte folkehøjskoler i Danmark og derfor medlem af Folkehøjskolernes Forening. Vi modtager statsstøtte til vores kurser og er forpligtet på undervisning om livsoplysning, demokratisk dannelse og folkelig dannelse samt sikre undervisning af bred, almen karakter.

Som medlemsskole er vi en del af højskolernes bæredygtighedsnetværk, hvor vi har forpligtet os over for fælles bæredygtighedshandlinger. Du kan læse mere her.

Vi har også tilsluttet os Chatret om Løn- og Ansættelsesforhold på Folkehøjskoler, der har til hensigt at sikre, at de lærere, eleven møder i undervisningen, også er de lærere, eleven møder i den frie samværstid. Du kan læse mere her.

Skriv til os

Tilmeld dig